Průmyslová automatizace

Automatizace výrobních linek, dopravníků, logistika procesů výroby atd.

 

Potřebujete ve výrobě zajistit chod linky, dopravníku, nebo jednoúčelového stroje s požadavkem na automatické spouštění na sebe navazujících procesů či událostí? Naučíme Váši linku myslet. Povolí, nebo zakáže novou, nebo další operaci ve výrobním procesu při splnění podmínek, nebo při zjištění chyby výrobní proces zastaví se signalizací poruchy a po odstranění problému povolí znovurozjetí výroby.

K tomu Všemu nám slouží průmyslová automatizace, nabízející vysokou variabilitu komponentů a variant.